Neurokineettinen terapia (NKT) - lihastasapainon palauttaminen

Systemaattinen lähestymistapa

NKT tarjoaa manuaalisen käsittelyn ammattilaisille systemaattisen tavan tutkia, hoitaa ja ohjata asiakasta. NKT-sessio sisältää kartoittavan haastattelun, tutkimisen, lihaskäsittelyn sekä aktivoivien harjoitteiden tekemisen

Photo by Kira auf der Heide on Unsplash 

Täsmäkäsittelyä

Neurokineettisen lihastestauksen tuloksista terapeutti saa tietoa siitä, mitkä lihakset tarvitsevat vapauttavaa käsittelyä - mitkä aktivointia.

NKT:ssa kiinnitetään erityistä huomiota kiinnitetään vanhoihin loukkaantumisiin, sillä vaikka kudokset paranevat, vaurion aiheuttama hermostollinen muutos saattaa vaikuttaa jopa vuosikymmeniä. Onneksi hermosto oppii uutta kehdosta keinutuoliin - näin ollen jopa ikivanhoihin toiminnallisiin vaivoihin voidaan vaikuttaa. 

Photo by Toralf Thomassen on Unsplash 

Kotiharjoittelu on tie tuloksiin

NKT:n vaikutus on välitön, mutta pysyvän vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan johdonmukaista kotiharjoittelua. Asiakas saa mukaansa yksilöllisiin testituloksiinsa perustuvat ohjeet itsehoitoon ja aktivoiviin harjoitteisiin. Harjoitteisiin sitoutuminen on välttämätöntä pysyvien tulosten saavuttamiseksi. Tämän takia NKT on aina sarjahoito.

Photo by Catherine Heath on Unsplash